ترجمه Sepsis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ومواد فاسد بخون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گنديدگي‌.

Sepsis به چه معناست و Sepsis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sepsis

ومواد فاسد بخون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ومواد فاسد بخون‌, ترجمه ومواد فاسد بخون‌, کلمات شبیه ومواد فاسد بخون‌ , گنديدگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها