ترجمه Septenary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هفت‌ هفتي‌. می باشد

Septenary به چه معناست و Septenary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Septenary

هفت‌ هفتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هفت‌ هفتي‌., ترجمه هفت‌ هفتي‌., کلمات شبیه هفت‌ هفتي‌.
دانلود فایل ها