ترجمه Septic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ گنديدگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جسم‌ عفوني‌ , در فارسی : ماده‌ عفوني‌ , به فارسی : گنديده‌

Septic به چه معناست و Septic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Septic

وابسته‌ به‌ گنديدگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ گنديدگي‌, ترجمه وابسته‌ به‌ گنديدگي‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ گنديدگي‌ , جسم‌ عفوني‌ به لاتین , ماده‌ عفوني‌ به لاتین , گنديده‌ خارجی
دانلود فایل ها