ترجمه Sequencing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترتيب‌ گذاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترتيب‌ دهي‌.

Sequencing به چه معناست و Sequencing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sequencing

ترتيب‌ گذاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترتيب‌ گذاري‌, ترجمه ترتيب‌ گذاري‌, کلمات شبیه ترتيب‌ گذاري‌ , ترتيب‌ دهي‌. به لاتین
دانلود فایل ها