ترجمه Sequential Access در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با دستيابي‌ ترتيبي‌. می باشد

Sequential Access به چه معناست و Sequential Access یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sequential Access

با دستيابي‌ ترتيبي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی با دستيابي‌ ترتيبي‌., ترجمه با دستيابي‌ ترتيبي‌., کلمات شبیه با دستيابي‌ ترتيبي‌.
دانلود فایل ها