ترجمه Seraphic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ فرشتگان‌ سرافين‌. می باشد

Seraphic به چه معناست و Seraphic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seraphic

وابسته‌ به‌ فرشتگان‌ سرافين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ فرشتگان‌ سرافين‌., ترجمه وابسته‌ به‌ فرشتگان‌ سرافين‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ فرشتگان‌ سرافين‌.
دانلود فایل ها