ترجمه Serb در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صربستاني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قوم‌ صرب‌ از نژاد اسلاو.

Serb به چه معناست و Serb یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Serb

صربستاني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صربستاني‌, ترجمه صربستاني‌, کلمات شبیه صربستاني‌ , قوم‌ صرب‌ از نژاد اسلاو. به لاتین
دانلود فایل ها