ترجمه Serfism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بردگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قره‌ نوكري‌.

Serfism به چه معناست و Serfism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Serfism

بردگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بردگي‌, ترجمه بردگي‌, کلمات شبیه بردگي‌ , قره‌ نوكري‌. به لاتین
دانلود فایل ها