ترجمه Serial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بجزء می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سريال‌ , در فارسی : نشريه‌.

Serial به چه معناست و Serial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Serial

بجزء به خارجی , ریشه انگلیسی بجزء, ترجمه بجزء, کلمات شبیه بجزء , سريال‌ به لاتین , نشريه‌. به لاتین
دانلود فایل ها