ترجمه Serial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوبتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پياپي‌.

Serial به چه معناست و Serial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Serial

نوبتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوبتي‌, ترجمه نوبتي‌, کلمات شبیه نوبتي‌ , پياپي‌. به لاتین
دانلود فایل ها