ترجمه Serialize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوبتي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پياپي‌ ساختن‌.

Serialize به چه معناست و Serialize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Serialize

نوبتي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوبتي‌ كردن‌, ترجمه نوبتي‌ كردن‌, کلمات شبیه نوبتي‌ كردن‌ , پياپي‌ ساختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها