ترجمه Serializer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوبتي‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پياپي‌ ساز.

Serializer به چه معناست و Serializer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Serializer

نوبتي‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوبتي‌ كننده‌, ترجمه نوبتي‌ كننده‌, کلمات شبیه نوبتي‌ كننده‌ , پياپي‌ ساز. به لاتین
دانلود فایل ها