ترجمه Series در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دنباله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سري‌.

Series به چه معناست و Series یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Series

دنباله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دنباله‌, ترجمه دنباله‌, کلمات شبیه دنباله‌ , سري‌. به لاتین
دانلود فایل ها