ترجمه Series در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رشته‌ , در فارسی : سلسله‌ , به فارسی : رديف‌ , سایر ترجمه ها : صف‌ مجموعه‌ , رده‌.

Series به چه معناست و Series یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Series

سري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سري‌, ترجمه سري‌, کلمات شبیه سري‌ , رشته‌ به لاتین , سلسله‌ به لاتین , رديف‌ خارجی , صف‌ در زبان , مجموعه‌انگلیسی , رده‌.




دانلود فایل ها