ترجمه Serigraph در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استحكام‌ سنج‌ تار ابريشم‌. می باشد

Serigraph به چه معناست و Serigraph یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Serigraph

استحكام‌ سنج‌ تار ابريشم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی استحكام‌ سنج‌ تار ابريشم‌., ترجمه استحكام‌ سنج‌ تار ابريشم‌., کلمات شبیه استحكام‌ سنج‌ تار ابريشم‌.
دانلود فایل ها