ترجمه Serious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جدي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مهم‌ , در فارسی : خط‌ير , به فارسی : سخت‌ , سایر ترجمه ها : خط‌رناك‌ وخيم‌.

Serious به چه معناست و Serious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Serious

جدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جدي‌, ترجمه جدي‌, کلمات شبیه جدي‌ , مهم‌ به لاتین , خط‌ير به لاتین , سخت‌ خارجی , خط‌رناك‌ در زبان , وخيم‌.انگلیسی
دانلود فایل ها