ترجمه Serrate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دندانه‌ دندانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اره‌ اي‌ , در فارسی : مضرس‌ , به فارسی : مضرس‌ كردن‌.

Serrate به چه معناست و Serrate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Serrate

دندانه‌ دندانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دندانه‌ دندانه‌, ترجمه دندانه‌ دندانه‌, کلمات شبیه دندانه‌ دندانه‌ , اره‌ اي‌ به لاتین , مضرس‌ به لاتین , مضرس‌ كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها