ترجمه Serve در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خدمت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خدمت‌ انجام‌ دادن‌ , در فارسی : بكار رفتن‌ , به فارسی : بدرد خوردن‌

Serve به چه معناست و Serve یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Serve

خدمت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خدمت‌ كردن‌, ترجمه خدمت‌ كردن‌, کلمات شبیه خدمت‌ كردن‌ , خدمت‌ انجام‌ دادن‌ به لاتین , بكار رفتن‌ به لاتین , بدرد خوردن‌ خارجی
دانلود فایل ها