ترجمه Service در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لوازم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نظ‌ام‌ وظ‌يفه‌ , در فارسی : (گ‌.ش‌.) سنجد , به فارسی : درخت‌ سنجد

Service به چه معناست و Service یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Service

لوازم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لوازم‌, ترجمه لوازم‌, کلمات شبیه لوازم‌ , نظ‌ام‌ وظ‌يفه‌ به لاتین , (گ‌.ش‌.) سنجد به لاتین , درخت‌ سنجد خارجی
دانلود فایل ها