ترجمه Servomechanizm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مكانيزم‌ فرمان‌ يار. می باشد

Servomechanizm به چه معناست و Servomechanizm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Servomechanizm

مكانيزم‌ فرمان‌ يار. به خارجی , ریشه انگلیسی مكانيزم‌ فرمان‌ يار., ترجمه مكانيزم‌ فرمان‌ يار., کلمات شبیه مكانيزم‌ فرمان‌ يار.
دانلود فایل ها