ترجمه Session در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جلسه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نشست‌ , در فارسی : مجلس‌ , به فارسی : دوره‌ تحصيلي‌.

Session به چه معناست و Session یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Session

جلسه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جلسه‌, ترجمه جلسه‌, کلمات شبیه جلسه‌ , نشست‌ به لاتین , مجلس‌ به لاتین , دوره‌ تحصيلي‌. خارجی
دانلود فایل ها