ترجمه Sestet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شش‌ بيت‌ اخر سانت‌ يا غزل‌. می باشد

Sestet به چه معناست و Sestet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sestet

شش‌ بيت‌ اخر سانت‌ يا غزل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شش‌ بيت‌ اخر سانت‌ يا غزل‌., ترجمه شش‌ بيت‌ اخر سانت‌ يا غزل‌., کلمات شبیه شش‌ بيت‌ اخر سانت‌ يا غزل‌.
دانلود فایل ها