ترجمه Set در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روشن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مصمم‌ , در فارسی : قرار دادن‌ , به فارسی : گذاردن‌ , سایر ترجمه ها : نهادن‌ مرتب‌كردن‌

Set به چه معناست و Set یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Set

روشن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روشن‌, ترجمه روشن‌, کلمات شبیه روشن‌ , مصمم‌ به لاتین , قرار دادن‌ به لاتین , گذاردن‌ خارجی , نهادن‌ در زبان , مرتب‌كردن‌انگلیسی
دانلود فایل ها