ترجمه Set Down در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يادداشت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوشتن‌ , در فارسی : بزمين‌ گذاشتن‌ , به فارسی : پياده‌ كردن‌

Set Down به چه معناست و Set Down یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Set Down

يادداشت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يادداشت‌ كردن‌, ترجمه يادداشت‌ كردن‌, کلمات شبیه يادداشت‌ كردن‌ , نوشتن‌ به لاتین , بزمين‌ گذاشتن‌ به لاتین , پياده‌ كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها