ترجمه Set In در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بسته‌ شدن‌ (شير وغيره‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شروع‌ كردن‌.

Set In به چه معناست و Set In یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Set In

بسته‌ شدن‌ (شير وغيره‌) به خارجی , ریشه انگلیسی بسته‌ شدن‌ (شير وغيره‌), ترجمه بسته‌ شدن‌ (شير وغيره‌), کلمات شبیه بسته‌ شدن‌ (شير وغيره‌) , شروع‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها