ترجمه Set Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عازم‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تنظ‌يم‌ , در فارسی : شروع‌ بكار كردن‌ , به فارسی : محدود كردن‌.

Set Out به چه معناست و Set Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Set Out

عازم‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عازم‌ شدن‌, ترجمه عازم‌ شدن‌, کلمات شبیه عازم‌ شدن‌ , تنظ‌يم‌ به لاتین , شروع‌ بكار كردن‌ به لاتین , محدود كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها