ترجمه Set Theory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نظ‌ريه‌ مجموعه‌ها. می باشد

Set Theory به چه معناست و Set Theory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Set Theory

نظ‌ريه‌ مجموعه‌ها. به خارجی , ریشه انگلیسی نظ‌ريه‌ مجموعه‌ها., ترجمه نظ‌ريه‌ مجموعه‌ها., کلمات شبیه نظ‌ريه‌ مجموعه‌ها.
دانلود فایل ها