ترجمه Setover در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روي‌ چيزي‌ قرار دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نصب‌ كردن‌.

Setover به چه معناست و Setover یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Setover

روي‌ چيزي‌ قرار دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روي‌ چيزي‌ قرار دادن‌, ترجمه روي‌ چيزي‌ قرار دادن‌, کلمات شبیه روي‌ چيزي‌ قرار دادن‌ , نصب‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها