ترجمه Settle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واريز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تسويه‌ , در فارسی : جا دادن‌ , به فارسی : ماندن‌ , سایر ترجمه ها : مقيم‌ كردن‌ ساكن‌

Settle به چه معناست و Settle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Settle

واريز به خارجی , ریشه انگلیسی واريز, ترجمه واريز, کلمات شبیه واريز , تسويه‌ به لاتین , جا دادن‌ به لاتین , ماندن‌ خارجی , مقيم‌ كردن‌ در زبان , ساكن‌انگلیسی
دانلود فایل ها