ترجمه Seven در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هفت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هفتم‌ , در فارسی : هفتمين‌ , به فارسی : يك‌ هفتم‌ , سایر ترجمه ها : هفت‌ چيز.

Seven به چه معناست و Seven یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seven

هفت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هفت‌, ترجمه هفت‌, کلمات شبیه هفت‌ , هفتم‌ به لاتین , هفتمين‌ به لاتین , يك‌ هفتم‌ خارجی , هفت‌ چيز. در زبان
دانلود فایل ها