ترجمه Severable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جدا شدني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوا شدني‌ , در فارسی : تفكيك‌ پذير.

Severable به چه معناست و Severable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Severable

جدا شدني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جدا شدني‌, ترجمه جدا شدني‌, کلمات شبیه جدا شدني‌ , سوا شدني‌ به لاتین , تفكيك‌ پذير. به لاتین
دانلود فایل ها