ترجمه Sew Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درز گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوختن‌.

Sew Up به چه معناست و Sew Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sew Up

درز گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درز گرفتن‌, ترجمه درز گرفتن‌, کلمات شبیه درز گرفتن‌ , دوختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها