ترجمه Sex در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنس‌ (مذكر يا مونث‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تذكير وتانيث‌ , در فارسی : احساسات‌ جنسي‌

Sex به چه معناست و Sex یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sex

جنس‌ (مذكر يا مونث‌) به خارجی , ریشه انگلیسی جنس‌ (مذكر يا مونث‌), ترجمه جنس‌ (مذكر يا مونث‌), کلمات شبیه جنس‌ (مذكر يا مونث‌) , تذكير وتانيث‌ به لاتین , احساسات‌ جنسي‌ به لاتین
دانلود فایل ها