ترجمه Sexless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خنثي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عاري‌ از جذبه‌ يا ميل‌ جنسي‌.

Sexless به چه معناست و Sexless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sexless

خنثي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خنثي‌, ترجمه خنثي‌, کلمات شبیه خنثي‌ , عاري‌ از جذبه‌ يا ميل‌ جنسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها