ترجمه Sextant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الت‌ زاويه‌ ياب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ذات‌ السدس‌.

Sextant به چه معناست و Sextant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sextant

الت‌ زاويه‌ ياب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی الت‌ زاويه‌ ياب‌, ترجمه الت‌ زاويه‌ ياب‌, کلمات شبیه الت‌ زاويه‌ ياب‌ , ذات‌ السدس‌. به لاتین
دانلود فایل ها