ترجمه Sextillion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (امر) عدد يك‌ با 12 صفر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (انگليس‌) عدد يك‌ با 63 صفر.

Sextillion به چه معناست و Sextillion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sextillion

(امر) عدد يك‌ با 12 صفر به خارجی , ریشه انگلیسی (امر) عدد يك‌ با 12 صفر, ترجمه (امر) عدد يك‌ با 12 صفر, کلمات شبیه (امر) عدد يك‌ با 12 صفر , (انگليس‌) عدد يك‌ با 63 صفر. به لاتین
دانلود فایل ها