ترجمه Sexuality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنسيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تمايلات‌ جنسي‌.

Sexuality به چه معناست و Sexuality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sexuality

جنسيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنسيت‌, ترجمه جنسيت‌, کلمات شبیه جنسيت‌ , تمايلات‌ جنسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها