ترجمه Sexy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای احساسات‌ شهواني‌. می باشد

Sexy به چه معناست و Sexy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sexy

احساسات‌ شهواني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی احساسات‌ شهواني‌., ترجمه احساسات‌ شهواني‌., کلمات شبیه احساسات‌ شهواني‌.
دانلود فایل ها