ترجمه Shacklebone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استخوان‌ مچ‌ دست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استخوان‌ قاپ‌.

Shacklebone به چه معناست و Shacklebone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shacklebone

استخوان‌ مچ‌ دست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استخوان‌ مچ‌ دست‌, ترجمه استخوان‌ مچ‌ دست‌, کلمات شبیه استخوان‌ مچ‌ دست‌ , استخوان‌ قاپ‌. به لاتین
دانلود فایل ها