ترجمه Shaft در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرتو , در فارسی : چاه‌ , به فارسی : دودكش‌ , سایر ترجمه ها : بادكش‌ نيزه‌ , خدنگ‌ , گلوله‌

Shaft به چه معناست و Shaft یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shaft

تير به خارجی , ریشه انگلیسی تير, ترجمه تير, کلمات شبیه تير , پرتو به لاتین , چاه‌ به لاتین , دودكش‌ خارجی , بادكش‌ در زبان , نيزه‌انگلیسی , خدنگ‌ , گلوله‌
دانلود فایل ها