ترجمه Shag در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موي‌ زبر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موي‌ كرك‌ شده‌ , در فارسی : موي‌ درهم‌ وبرهم‌ , به فارسی : توتون‌ زبر

Shag به چه معناست و Shag یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shag

موي‌ زبر به خارجی , ریشه انگلیسی موي‌ زبر, ترجمه موي‌ زبر, کلمات شبیه موي‌ زبر , موي‌ كرك‌ شده‌ به لاتین , موي‌ درهم‌ وبرهم‌ به لاتین , توتون‌ زبر خارجی
دانلود فایل ها