ترجمه Shagreen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شبيه‌ چرم‌ دان‌ دان‌.

Shagreen به چه معناست و Shagreen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shagreen

دان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دان‌, ترجمه دان‌, کلمات شبیه دان‌ , شبيه‌ چرم‌ دان‌ دان‌. به لاتین
دانلود فایل ها