ترجمه Shake در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارتعاش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكان‌ , در فارسی : لرزش‌ , به فارسی : تزلزل‌ , سایر ترجمه ها : لرز تكان‌ دادن‌

Shake به چه معناست و Shake یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shake

ارتعاش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ارتعاش‌, ترجمه ارتعاش‌, کلمات شبیه ارتعاش‌ , تكان‌ به لاتین , لرزش‌ به لاتین , تزلزل‌ خارجی , لرز در زبان , تكان‌ دادن‌انگلیسی
دانلود فایل ها