ترجمه Shangri در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بهشت‌ خيالي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شهر زيبا , در فارسی : سرزمين‌ دلخواه‌.

Shangri به چه معناست و Shangri یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shangri

بهشت‌ خيالي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بهشت‌ خيالي‌, ترجمه بهشت‌ خيالي‌, کلمات شبیه بهشت‌ خيالي‌ , شهر زيبا به لاتین , سرزمين‌ دلخواه‌. به لاتین
دانلود فایل ها