ترجمه Shank در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميله‌ (بدنه‌ ستون‌ وغيره‌). می باشد

Shank به چه معناست و Shank یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shank

ميله‌ (بدنه‌ ستون‌ وغيره‌). به خارجی , ریشه انگلیسی ميله‌ (بدنه‌ ستون‌ وغيره‌)., ترجمه ميله‌ (بدنه‌ ستون‌ وغيره‌)., کلمات شبیه ميله‌ (بدنه‌ ستون‌ وغيره‌).
دانلود فایل ها