ترجمه Shantung در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارچه‌ ابريشمي‌ خشن‌ چيني‌. می باشد

Shantung به چه معناست و Shantung یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shantung

پارچه‌ ابريشمي‌ خشن‌ چيني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پارچه‌ ابريشمي‌ خشن‌ چيني‌., ترجمه پارچه‌ ابريشمي‌ خشن‌ چيني‌., کلمات شبیه پارچه‌ ابريشمي‌ خشن‌ چيني‌.
دانلود فایل ها