ترجمه Shape در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شكل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صورت‌ , در فارسی : قواره‌ , به فارسی : ريخت‌ , سایر ترجمه ها : اندام‌ تجسم‌ , شكل‌ دادن‌ به‌

Shape به چه معناست و Shape یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shape

شكل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شكل‌, ترجمه شكل‌, کلمات شبیه شكل‌ , صورت‌ به لاتین , قواره‌ به لاتین , ريخت‌ خارجی , اندام‌ در زبان , تجسم‌انگلیسی , شكل‌ دادن‌ به‌
دانلود فایل ها