ترجمه Shapeless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ ريخت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ شكل‌ , در فارسی : فاقد شكل‌ معين‌ , به فارسی : بدشكل‌.

Shapeless به چه معناست و Shapeless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shapeless

بي‌ ريخت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ ريخت‌, ترجمه بي‌ ريخت‌, کلمات شبیه بي‌ ريخت‌ , بي‌ شكل‌ به لاتین , فاقد شكل‌ معين‌ به لاتین , بدشكل‌. خارجی
دانلود فایل ها