ترجمه Shaw در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درختستان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيشه‌ , در فارسی : رديف‌ درختان‌.

Shaw به چه معناست و Shaw یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shaw

درختستان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درختستان‌, ترجمه درختستان‌, کلمات شبیه درختستان‌ , بيشه‌ به لاتین , رديف‌ درختان‌. به لاتین
دانلود فایل ها