ترجمه Shear در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قيچي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اسباب‌ برش‌ قيچي‌ , در فارسی : ماشين‌ برش‌.

Shear به چه معناست و Shear یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shear

قيچي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قيچي‌ كردن‌, ترجمه قيچي‌ كردن‌, کلمات شبیه قيچي‌ كردن‌ , اسباب‌ برش‌ قيچي‌ به لاتین , ماشين‌ برش‌. به لاتین
دانلود فایل ها